Filipino

Tag

by Airen C. Sajulga             Pagkatapos ng matagumpay na SALINDUNONG 2018: Unang Pandaigdigang Kumperensiya noong nakaraang taon, ang Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan ay muling magdaraos ng SALINDUNONG 2019:Ika-12 Pambansang Kumperensiya sa Filipino ngayong darating na Marso 27-29, 2019 sa...
Read More
by Michelle Jeanne C. Caracut, OPI With the aim to provide an effective setting to share vital information relating to Filipino in various disciplines, the College of Arts and Social Sciences (CASS) through the Department of Filipino and Other Languages hosts this year  10th national conference in Filipino on February 9-11. Observing this year’s conference...
Read More