ANI 2020

Tag

by Loi Vincent C. Deriada and Airen C. Sajulga, CASS Matagumpay na naidaos ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan ang ANI 2020: Serye ng mga Lektyur sa Filipino noong Oktubre 12, 14, at 16, 2020 sa pamamagitan ng Facebook Livestream.  Tampok sa nasabing webinar ang mga tagapanayam mula...
Read More