Doctor of Philosophy in Filipino

Ang programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino ng Departamento ay kauna-unahang doktoradong programa sa Filipino sa buong Mindanao. Tinutugunan nito ang layunin ng Mindanao State University na makapagbigay ng mga may-kalidad at makahulugang programang akademiko upang maiangat ang ekonomik, pulitikal, at sosyo-kultural na pag-unlad ng Mindanao tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran.