Batsilyer ng Sining sa Panitikan

Batsilyer ng Sining sa Panitikan ay isang interdisplinaryong larang na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba-ibang produktong kultural na pananaliksik.

Career Paths: Guro, Mananaliksik, Manunulat, Mamamahayag, Tagapagtaguyod ng Kapayaaan, Copywriter