Graduate Arts & Social Sciences

Category

All about the Arts and Social Sciences (CASS) News, Milestone, Highlights, and Updates

by Patricia Nicole M. Balgoa*, OVCPD-OME A paper written by Dr. Hazel Jovita of the Department of Political Science of the College of Arts and Social Sciences, with fellow authors Dyah Mutiarin, Achmad Nurmandi, Mukti Fajar (all from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta in Indonesia), and Yao-Nan Lien (Asia University, Taichung, Taiwan), was awarded as one of...
Read More
by Loi Vincent C. Deriada and Airen C. Sajulga, CASS Matagumpay na naidaos ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan ang ANI 2020: Serye ng mga Lektyur sa Filipino noong Oktubre 12, 14, at 16, 2020 sa pamamagitan ng Facebook Livestream.  Tampok sa nasabing webinar ang mga tagapanayam mula...
Read More
by Airen C. Sajulga, CASS Upang magkaroon ng talakayan tungkol sa mga hamon at isyu sa wikang Filipino at panitikan sa kasalukuyang panahon, muling idaraos ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ang Salindunong 2020: Ika-13 Pambansang Kumperensiya sa Filipino sa darating na Pebrero 26-28, 2020 sa CASSalida Theater, CASS, MSU-IIT. Labintatlong taon nang...
Read More
by (contributed news) Mindanao Harvest 4: A 21st Century Literary Anthology is the first comprehensive literary anthology on Mindanao’s contemporary literatures featuring 63 Mindanao writers. Edited by Jaime An Lim, Christine F. Godinez Ortega, and Ricardo M. de Ungria, the anthology is a new addition to the ever-evolving development of Philippine Literature.  Published by the Far Eastern University (FEU) Publications (2018) it...
Read More