CASS’ Jovita wins Highly Commended Paper in 2020 Annual Literati Awards for Excellence

CASS’ Jovita wins Highly Commended Paper in 2020 Annual Literati Awards for Excellence

by Patricia Nicole M. Balgoa*, OVCPD-OME

A paper written by Dr. Hazel Jovita of the Department of Political Science of the College of Arts and Social Sciences, with fellow authors Dyah Mutiarin, Achmad Nurmandi, Mukti Fajar (all from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta in Indonesia), and Yao-Nan Lien (Asia University, Taichung, Taiwan), was awarded as one of the Highly Commended Papers in the 2020 Emerald Literati Awards for Excellence.

Published in the 21st volume of the Digital Policy, Regulation and Governance Journal of Emerald Publishing, Dr. Jovita’s co-authored paper was one of the three Highly Commended Papers for 2020 by Emerald Publishing out of several hundred others.

Emerald Publishing Limited is one of the world’s leading digital-first publishers of academic journals and books in the fields of management, business, health care, library studies, and engineering and was founded in the United Kingdom in 1967.

The award, known for being one of the largest independent award schemes led by a publisher, is established to celebrate and recognize the outstanding contributions made by Emerald’s scholarly community and to strengthen the impact of winning researchers by giving them the international salute that they deserve.

Their paper entitled “How do government regulations and policies respond to the growing online-enabled transportation service (OETS) in Indonesia, the Philippines, and Taiwan?” is a result of research collaborations among MSU-IIT, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta of Indonesia, and Asia University in Taiwan.

It aimed to explore the dynamic context of the sharing economy in the transportation sector and looked into the development of government regulations on the growing business of transportation network companies in Indonesia, the Philippines (represented as middle-income countries), and Taiwan (high-income country). It is a comparative study on the regulations and policies imposed by the different governments of the Philippines, Indonesia, and Taiwan as a response to the growing online-enabled transportation service (OETS), with focus on the differing income levels of these three countries.

Using the qualitative-comparative research methodology, the research found that the responses of the governments of Indonesia, Philippines, and Taiwan to the sharing economy sector are incremental and are trial-error based policies.

*Patricia Nicole Balgoa is one of the newest administrative personnel of the Office of Monitoring and Evaluation of the Office of the Vice Chancellor for Planning and Development. She holds an AB English degree from MSU-IIT and recently graduated from Ateneo de Davao University, College of Law.

ANI 2020 Webinar, idinaos ng DFIW

ANI 2020 Webinar, idinaos ng DFIW

by Loi Vincent C. Deriada and Airen C. Sajulga, CASS

Matagumpay na naidaos ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan ang ANI 2020: Serye ng mga Lektyur sa Filipino noong Oktubre 12, 14, at 16, 2020 sa pamamagitan ng Facebook Livestream

Tampok sa nasabing webinar ang mga tagapanayam mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa na sina Ms. Stefani J. Alvarez (mula sa Cagayan de Oro na ngayon ay nakabase sa Gitnang Silangan), Prof. Merlie M. Alunan (retiradong propesor mula sa UPV Tacloban College), Prof. Michael Francis C. Andrada (UP Diliman), Prof. John E. Barrios (UP Visayas), Ms. Deidre R. Morales (UP Diliman) at Prof. Jayson D. Petras (UP Diliman).

Hinati sa tatlong sesyon ang nasabing webinar na may temang Anilá: Mga Sipat ng mga Manunulat sa Wika at Panitikan sa Panahon ng Pandemya.  Ginanap noong Oktubre 12, ang unang sesyon sa panayam na Wika bilang Suliranin, Karapatan, at Yaman: Ang Pagpaplanong Pangwika mula sa Danas sa Pandemya ni Prof. Jayson D. Petras at Approaches in Teaching Mother Tongue Literature ni Prof. Merlie M. Alunan. 

Ipinagpatuloy noong Oktubre 14 ang ikalawang sesyon sa panayam na Diskurso ng Wika sa Panahon ng Pandemya: Kaso ng Panghihiram at Pagsasalin ni Prof. John E. Barrios at DIGITALAS: Paglikha at Pagtuturo ng Panitikang Digital sa Pilipinas ni Prof. Michael Francis C. Andrada. 

Tinalakay naman sa ikatlo at huling sesyon noong Oktubre 16 ni Ms. Stefani J. Alvarez ang Ako, Ang Autobiografia, at Ang Dagli at ni Ms. Deidre R. Morales ang Pagtuturo ng Wika at Panitikan sa Panahon ng Pandemya.

 Umabot sa kabuuang bilang na 1,556 ang rehistradong partisipante samantalang may 47, 925 naman ang kabuuang bilang ng views ng mga video sa opisyal na facebook page ng Ani 2020 Webinar. Ito ang kauna-unahang webinar na isinagawa ng departamento sa pakikipagtulungan ng MICeL (MSU-IIT Center for eLearning) at suporta ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan sa pangangasiwa ng dekana ng kolehiyo, Dr. Rohane M. Derogongan.

Lubos na nagpapasalamat ang Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika sa pamumuno ng tserperson nito, Dr. Mary Ann S. Sandoval at direktor ng Ani 2020 na si Prof. Airen C. Sajulga sa mga tagapanayam na nagpaunlak lalong-lalo na sa mga guro at estudyanteng nakilahok sa taunang seminar. Katulad ng iba pang proyekto ng departamento, bunga ang Ani 2020 ng pagsisikap ng departamento na magampanan ang tungkulin at pananagutan nito bilang Sentro ng Pagpapahusay sa Filipino ng Commission on Higher Education o CHED at patuloy na makapaghasik ng punlang kaalaman at impormasyon sa kabila ng pangkalusugan at sosyo-ekonomikong krisis na kinakaharap ng bansa.

Translation:

DFIW holds ANI 2020 Webinar

The Department of Filipino and other Languages of the College of Arts and Social Sciences successfully conducted the Ani 2020: Series of Lectures in Filipino on October 12, 14 and 16, 2020 via Facebook Livestream. 

Featured in the webinar were resource speakers from different parts of the country, including Prof. Jayson D. Petras (UP Diliman), Prof. Merlie M. Alunan (retired professor from UPV Tacloban College), Prof. John E. Barrios (UP Visayas), Prof. Michael Francis C. Andrada (UP Diliman), Ms. Stefani J Alvarez (Writer, Saudi Arabia), and Ms. Deidre R. Morales (UP Diliman).

The webinar was divided into three (3) sessions with a theme Anilá: Mga Sipat ng mga Manunulat sa Wika at Panitikan sa Panahon ng Pandemya. The first Ani 2020 was held on October 12, 2020 with a lecture entitled Wika bilang Suliranin, Karapatan, at Yaman: Ang Pagpaplanong Pangwika mula sa Danas sa Pandemya by Prof. Jayson D. Petras and Approaches in Teaching Mother Tongue Literature by Prof. Merlie M. Alunan.  

The second session was held on October 14, 2020. Prof. John E. Barrios discussed a topic entitled Wika sa Panahon ng Pandemya: Kaso ng Panghihiram at Pagsasalin, and Prof. Michael Francis C. Andrada about DIGITALAS: Paglikha at Pagtuturo ng Panitikang Digital sa Pilipinas. 

Ms. Stefani J Alvarez talked about Ako, Ang Autobiografia, at Ang Dagli, and Ms. Deide R. Morales with her topic Pagtuturo ng Wika at Panitikan sa Panahon ng Pandemya in the third session on October 16, 2020.

The webinar gathered 1,556 registered participants and reached 47, 925 views in the official Facebook page of the webinar. This was the first webinar that was conducted by the Department of Filipino and Other Languages in cooperation with MICeL (MSU-IIT Center for eLearning) and also with the support of the College of Arts and Social Sciences headed by the College Dean, Dr. Rohane M. Derogongan.

The Department of Filipino and Other Languages headed by the Department Chairperson Dr. Mary Ann S. Sandoval and the Director of Ani 2020 Prof. Airen C. Sajulga were grateful to the speakers, teachers, and students who attended the annual seminar. Just like any other projects of the Department, Ani 2020 was the result of the diligence of the Department to perform its duty and responsibility, which is to share knowledge and information amidst health and socio-economic crisis in the country. 

The Department is a Center of Development in Filipino designated by the Commission on Higher Education (CHED). 

Topics : lectures in Filipino  Ani 2020

Salindunong 2020, idaraos ngayong Pebrero

Salindunong 2020, idaraos ngayong Pebrero

by Airen C. Sajulga, CASS

Upang magkaroon ng talakayan tungkol sa mga hamon at isyu sa wikang Filipino at panitikan sa kasalukuyang panahon, muling idaraos ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ang Salindunong 2020: Ika-13 Pambansang Kumperensiya sa Filipino sa darating na Pebrero 26-28, 2020 sa CASSalida Theater, CASS, MSU-IIT. Labintatlong taon nang isinasagawa ng departamento ang ganitong gawain at iba’t ibang paksa at isyu na rin ang binigyang tuon at pinag-usapan. “Mga Hamon at Bisyon sa Posisyon ng Wikang Filipino at Panitikan sa Ika-21 Siglong Edukasyon” ang tema ng kumperensiya para sa taong ito.

Magsisilbing susing tagapagsalita si Marcel L. Milliam, JD sa kanyang paksa na may pamagat na “Batas at Talastas: Panimulang Unawa sa mga Probisyong Pangwika Bilang Pananggol sa Pinapaslang na Diwa”. 

Magbibigay rin ng panayam sina Jesus Federico C. Hernandez, MA (Filipino: Wikang Nasasakdal!), Raquel E. Sison-Buban, PhD (Mga Isyu, Bugso, at Direksyon ng/o Pagsasalin sa Ika-21 Siglong Edukasyon), Marcel L. Milliam, JD (Bekitaktakan: Isang Pagtingin sa Wikang Pambekla Bilang Pag-uusad at Pagyabong ng Wika at ang Epekto Nito sa Kulturang Popular at Wikang Pambansa), Glecy C. Atienza, PhD (Panitikang Buhay, Panitikang Buhay! Kung Bakit may Forever sa Panitikan), Alita T. Roxas, DM (Gabay sa Pagsulat at Pananaliksik para sa Publikasyon), at Marina G. Quilab, MA (Silip-Salát sa Panitikang Bisaya ng Hilagang Lanaw). 

Upang bigyan ng espasyo at pagtalakay ang iba’t ibang papel-pananaliksik ng mga guro, mag-aaral, at mananaliksik, magkakaroon din ng mga sesyong paralel sa nasabing kumperensiya. Sa kasalukuyan, umabot na sa limampu’t lima ang bilang ng papel-pananaliksik mula sa iba’t ibang panig ng bansa na natanggap at nabigyan ng kumpirmasyon.

(English)


Salindunong 2020, to be held in February

To provide an avenue for discussion on the challenges and issues of Filipino language and literature, the Department of Filipino and Other Languages will hold the SALINDUNONG 2020: 13th National Conference in Filipino on February 26-28, 2020 at the CASSalida Theater at the College of Arts and Social Sciences, MSU-Iligan Institute of Technology. It has been a practice of the department to organize this conference for 13 years. “Mga Hamon at Bisyon sa Posisyon ng Wikang Filipino at Panitikan sa Ika-21 Siglong Edukasyon” is the conference theme for this year.

Marcel L. Milliam, JD will serve as the keynote speaker who will talk on Batas at Talastas: Panimulang Unawa sa mga Probisyong Pangwika Bilang Pananggol sa Pinapaslang na Diwa. 

The conference also features invited speakers who will also give their talk: Jesus Federico C. Hernandez, MA (Filipino: Wikang Nasasakdal!), Raquel E. Sison-Buban, PhD (Mga Isyu, Bugso, at Direksyon ng/o Pagsasalin sa Ika-21 Siglong Edukasyon), Marcel L. Milliam, JD (Bekitaktakan: Isang Pagtingin sa Wikang Pambekla Bilang Pag-uusad at Pagyabong ng Wika at ang Epekto Nito sa Kulturang Popular at Wikang Pambansa), Glecy C. Atienza, PhD (Panitikang Buhay, Panitikang Buhay! Kung Bakit may Forever sa Panitikan), Alita T. Roxas, DM (Gabay sa Pagsulat at Pananaliksik para sa Publikasyon), and Marina G. Quilab, MA (Silip-Salát sa Panitikang Bisaya ng Hilagang Lanaw). 

There will be parallel sessions for the discussion of the different research papers of teachers, students, and researchers. Currently, 55 research papers have been accepted for presentation at the conference.

First comprehensive Mindanao literary anthology out

First comprehensive Mindanao literary anthology out

by (contributed news)

Mindanao Harvest 4: A 21st Century Literary Anthology is the first comprehensive literary anthology on Mindanao’s contemporary literatures featuring 63 Mindanao writers.

Edited by Jaime An Lim, Christine F. Godinez Ortega, and Ricardo M. de Ungria, the anthology is a new addition to the ever-evolving development of Philippine Literature. 

Published by the Far Eastern University (FEU) Publications (2018) it will be launched at the MSU-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) CASSALIDA Theater in Iligan City on September 17, 2019 as part of the Iligan City’s Fiesta Celebration, the Diyandi Festival.

The book launching and the Seminar on the Teaching of Contemporary Mindanao Literatures is spearheaded by the Mindanao Creative Writers Group-Multi-Media Arm and hosted by the MSU-IIT Department of English and the Department of Filipino & Other Languages, the Culture & Arts Studies Center, the Office of Publication & Information, in cooperation with Xavier University Press and the Iligan City Government Diyandi Festival.   

Other book launchings are scheduled in Manila during the 40th Manila International Book Fair on September 12, 2019 and in Davao City in November, 2019.

The anthology’s 366-page, 4th volume of the Mindanao Harvest series features 63 writers, majority of them belonging to today’s generation of writers from the country’s second largest island. It answers the need for resource materials close to home, as it were, and to hopefully promote understanding among students of the island’s three main groups of peoples: lumad, moro and the present, 3rd and 4th generations of Christian settlers. 

The book’s 38 poems, 17 short stories, 14 essays and 3 plays in English, Filipino, Cebuano, and translations to Filipino or to English of original works in Binukid, Maranao, Maguindanao and in Mandaya showcase Mindanao’s diverse cultures and languages.  

The first two volumes of Mindanao Harvest featured fiction and poetry by Mindanao writers published in 1995 and in 1996 respectively by New Day Publishers. These were compiled and edited by An Lim and Godinez Ortega. The third volume of Mindanao Harvest is a retelling of Mindanao tales edited singly by Godinez Ortega and published by the MSU-IIT and the National Commission for Culture and Arts (NCCA) in 2014.

After the Mindanao Harvest 4 book launch, the one-day seminar on how to teach the contemporary Mindanao literatures follows. The lecturers are MSU-IIT alumnus Ralph Semino Galan, faculty and Associate Director of the University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies; Xavier University-Ateneo de Cagayan English Department Chair, Dr. Lilia Abregana Cotejar and, XU faculty and Xavier University Press Manager, Dr. Arlene J. Yandug. 

Galan will discuss his translations of Cebuano poems to English from the book, while Yandug will give an overview of the poems in English and a brief review of the book. Cotejar will give a teaching-demonstration of selected fiction from the book using primarily Ateneo de Davao University’s Dr. Macario D. Tiu’s nascent theory on lumad literature.

The book’s cover art design called the “Messenger of Peace” on the other hand is by Mandaya artist and writer from Davao City, Danny Castillones Sillada

The FEU Publications Manager Melany Lance Caperal, the book’s contributors based in Central and Northern Mindanao, and the three editors, An Lim, Godinez Ortega, and de Ungria will be present during the Iligan book launch to answer questions about the production of the book and on literature and on creative writing.