PROGRAM OF STUDY:

           1st Semester
          2nd Semester
First Year
 • Pag-unawa sa Sarili*
 • Malayuning Komunikasyon*
 • Ang Kasalukuyang Daigdig*
 • Matematika sa Makabagong Daigdig*
 • Wika at Kultura sa Mapayapang Lipunan
 • Ekokritisismo at Pagpapahalaga sa Kalikasan
 • Exercise Prescription and Management*
 • National Training Service Program 1*
 • Matematika sa Makabagong Daigdig*
 • Etika*
 • Inobasyon sa Wikang Filipino
 • Introduksyon sa Araling Pampanitikan
 • Advance Grammar and Composition
 • Dance/Martial Arts*
 • National Service Training Program 2*
Second Year
 • Mga Babasahin Hinggil sa Kasaysayan ng Pilipinas*
 • Pagpapahalaga sa Sining*
 • Life and Works of Rizal*
 • Fundamentals of Peace Education**
 • Pagsasaling Pampanitikan
 • Introduksyon sa Teoryang Pangkultura
 • Introduksyon sa Tradisyong Post- Kolonyal
 • Individual/Dual Sports/Traditional/ Recreational Games
 • History of the Filipino Muslims and
 • the Indigenous People of MinSuPala**
 • Agham, Teknolohiya, at Lipunan
 • Introduksyon sa Malikhaing Pagsulat
 • Pampanitikang Pananaliksik
 • Panitikan ng Pilipinas: Ang Rehiyon at Bayan
 • Kritisismong Pampanitikan ng Pilipinas
 • Panulaan, Fiksyon at Nobela
 • Team Sports
Third Year
 • Panitikan at Diasporang Pilipino
 • Poklor ng Pilipinas
 • Panitikan at Kulturang
 • Popular
 • Pamahayagang Pangkampus
 • Mga Panitikan sa Asya 1
 • Malikhaing Sanaysay
 • Panitikang Mindanao
 • Panitikang Pambata ng Pilipinas
 • Literatures of America
 • Panitikan at Araling Kultural
 • Sining at Pagtatanghal
 • Wikang Rehiyonal
Fourth Year
 • Praktikum
 • Panitikan ng Pilipinas at Ikatlong Daigdig
 • Literatures of Eurpe
 • Mga Barayti at Baryasyon ng Wikang Filipino
 • Metodo sa Pananaliksik
 • Bago at Eksperimental na Panitikan
 • Conversational Spanish
 • Panitikan at Ang Agham Panlipunan
 • Andergradweyt Tesis

*Required Philippine education courses

**Required MSU education courses