Arts & Social Sciences

Slide Slide Slide

News

Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Graduate Programs

Doctor of Philosophy in

Filipino

Ang programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino ng Departamento ay kauna-unahang doktoradong programa sa Filipino sa buong Mindanao. Tinutugunan nito ang layunin ng Mindanao State University na makapagbigay ng mga may-kalidad at makahulugang programang akademiko upang maiangat ang ekonomik, pulitikal, at sosyo-kultural na pag-unlad ng Mindanao tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran.

Master of Arts in

Filipino

Ang Master ng mga Sining sa Filipino ay isa sa dalawang programang pangmaster ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika na ngangailangan ng tesis. Sinasaklaw nito ang paghahandog ng mga kasanayan sa pagkatuto/paggamit ng Filipino bilang isang wika at bilang isang disiplina, at bilang kultural na komponent ng lipunan.

Master of

Filipino

Ang Master ng Filipino ay programang gradwado na hindi nangangailangan ng tesis. Hinugot ito sa programang Master ng mga Sining sa Filipino. Bilang kapalit ng 6 na yunit sa tesis, ang estudyante ay kailangang magsagawa ng espesyal na proyekto at kumuha ng mga karagdagang kurso upang higit na mapaunlad ang kanyang kakayahan at kahusayan sa wikang Filipino.

Master in

History

Gain a broad knowledge of the foundations of historical studies and understand the changing contexts that shape it.

Master in

English Language Studies (Non-Thesis Program)

Upgrade your linguistic and discourse competence in English.

Master of Arts in

English Language Studies

Upgrade your linguistic and professional competence in the areas of language program management, instructional materials development and research.

Master in

Sociology

Continue your education and conduct research by involving yourself with different communities by combining rigorous coursework with fieldwork and discovery of the social environments.

Master of Arts in

Sociology

Continue your education and conduct research by involving yourself with different communities by combining rigorous coursework with fieldwork and discovery of the social environments.

Doctor of Philosophy in

Language Studies

Continue to upgrade your linguistic and professional competence in the areas of language program management, instructional materials development and research.