January 21, 2020

Day

by Airen C. Sajulga, CASS Upang magkaroon ng talakayan tungkol sa mga hamon at isyu sa wikang Filipino at panitikan sa kasalukuyang panahon, muling idaraos ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ang Salindunong 2020: Ika-13 Pambansang Kumperensiya sa Filipino sa darating na Pebrero 26-28, 2020 sa CASSalida Theater, CASS, MSU-IIT. Labintatlong taon nang...
Read More
by Angeline P. Dinoro Ms Robie P.  Brizal, a candidate for Masteral Degree in Science Education major in Elementary Mathematics will be marching with pride and honor on the occasion of the MSU-Iligan Institute of Technology 10th Mid-Academic Year Graduation on January 23, 2019 at the IIT Gymnasium.  Ms. Brizal started the masters program barely two months right...
Read More