March 8, 2019

Day

by Airen C. Sajulga             Pagkatapos ng matagumpay na SALINDUNONG 2018: Unang Pandaigdigang Kumperensiya noong nakaraang taon, ang Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan ay muling magdaraos ng SALINDUNONG 2019:Ika-12 Pambansang Kumperensiya sa Filipino ngayong darating na Marso 27-29, 2019 sa...
Read More
by Venice Angelic S. Cellan, Kiwalan National High School “Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay” is a remarkable quote by Simone de Beauvoir to awaken something that is very essential and that has been through nightmares so it will rise from its misery. A flower needs to be...
Read More